Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Φωτογραφίες

Ρωμαίος και Ιουλιέτα
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή, 20/11/2009
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό