Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Φωτογραφίες

Ρωμαίος και Ιουλιέτα
Δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή, 10/11/2009
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό