Βαβυλωνία

Μακέτες

Βαβυλωνία (2009)
Φόντο σκηνικού
. Πασσαλή, Μαρία - Σκηνικά
Ζωγραφική μακέτα στοιχείων σκηνικού
Ζωγραφική μακέτα του φόντου του σκηνικού. Κλίμακα 1/5.
Φωτογραφικό Υλικό

Β' όψη