Βαβυλωνία

Μακέτες

Βαβυλωνία (2009)
Τριδιάστατη μακέτα σκηνικού
. Πασσαλή, Μαρία - Σκηνικά
Τρισδιάστατη μακέτα
Τη μακέτα φωτογράφησε ο ζωγράφος Γιώργος Αλεξάκης.
Φωτογραφικό Υλικό

Δεξιά όψη

Λεπτομέρεια

Κύρια όψη