Υπομέλας τόπος

Φωτογραφίες

Υπομέλας τόπος
Δεξίωση
Βασιλικό Θέατρο, 03/05/2008
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

B. Γάκης, Ζεύγος Σαραντόπουλου

Ν. Τσακίρογλου, Ν. Δραγούμη, Δ. Σωτηρίου

Hout Brian Yee, Τ. Κυριακίδη