Υπομέλας τόπος

Φωτογραφίες

Υπομέλας τόπος
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 30/04/2008
. Δήμτσιου, Σοφία - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κ. Κατσαμανάκης

Κ. Κατσαμανάκης, Π. Χριστοπούλου

Κ. Κατσαμανάκης, Χ. Πεχλιβανίδης, Π. Χριστοπούλου

Μ. Βερσιούρεν, Ε. Σγουραμάνη, Π. Βόικου, Φ. Γρηγορίου

Ε. Σγουραμάνη, Φ. Γρηγορίου, Π. Βόικου, Χ. Πεχλιβανίδης

Κ. Κατσαμανάκης, Μ. Βερσιούρεν, Φ. Γρηγορίου, Π. Βόικου

Σ. Καλπενίδου, Κ. Κατσαμανάκης

Π. Χριστοπούλου, Κ. Κατσαμανάκης, Χ. Πεχλιβανίδης

Μ. Βερσιούρεν, Π. Χριστοπούλου, Π. Βόικου, Σ. Καλπενίδου


Μ. Βερσιούρεν

Η. Τσάκωνας, Σ. Καλπενίδου, Κ. Κατσαμανάκης

Σ. Καλπενίδου, Κ. Κατσαμανάκης


Π. Χριστοπούλου, Π. Βόικου

Π. Βόικου, Η. Τσάκωνας