Υπομέλας τόπος

Φωτογραφίες

Υπομέλας τόπος
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, Παραλία, Φεβρουάριος 2008
. Σωτηρίου, Λίλα - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογραφία πρωτότυπη και με ψηφιακή επεξεργασία (αλλαγή φόντου).
Φωτογραφικό Υλικό