Αυτοί οι άνθρωποι...(Α')

Φωτογραφίες

Αυτός, ο Αντωνέν Αρτώ...
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007
. Δήμτσιου, Σοφία - Φωτογράφος
Σημείωση: Χορογραφία 'Αυτός, ο Αντωνέν Αρτώ...'
Φωτογραφικό Υλικό