Αυτοί οι άνθρωποι...(Α')

Φωτογραφίες

Το μάθημα
Δοκιμές
Αθήνα, Σύγχρονο Θέατρο, Μάιος 2007
. Kesselring, David - Φωτογράφος
Σημείωση: Πρώτη παρουσίαση της χορογραφίας 'Το μάθημα' από το 'Αέναον Χοροθέατρο'
Φωτογραφικό Υλικό