Αυτοί οι άνθρωποι...(Α')

Φωτογραφίες

Αυτός, ο Αντωνέν Αρτώ...
Δοκιμές
Αθήνα, Σύγχρονο Θέατρο, Μάιος 2007
. Kesselring, David - Φωτογράφος
Σημείωση: Πρώτη παρουσίαση της χορογραφίας 'Αυτός, ο Αντωνέν Αρτώ...' από το Αέναον Χοροθέατρο
Φωτογραφικό Υλικό