Αυτοί οι άνθρωποι...(Α')

Δημοσιεύματα Τύπου

Αυτοί οι άνθρωποι...
Γιατί + πως;
Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 15/11/2007

Συνέντευξη από τη χορεύτρια Φάνια Γρηγορίου

. Σκλαβενίτης, Στέφανος - Αρθρογράφος