Ιουλιανός ο Παραβάτης

Μακέτες

Ιουλιανός ο Παραβάτης (2007)
Τρισδιάστατη μακέτα σκηνικού
Τρισδιάστατη μακέτα
Φωτογραφικό Υλικό

Α' όψη

Β' όψη

Γ' όψη