Λυσιστράτη

Κείμενα

Λυσιστράτη
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Αριστοφανική κωμωδία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αναλυτικές σκηνικές οδηγίες. Το κείμενο με ελάχιστες σημειώσεις του τεχνικού φωτισμών
. Αριστοφάνης - Συγγραφέας
Αθήνα, 2007
Αριθμός Σελίδων: σ.44