Πλούτος

Μακέτες

Πλούτος (2000)
Ένα κοστούμι
. Πάτσας, Γιώργος - Σκηνικά
. Πάτσας, Γιώργος - Κοστούμια
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
Φωτογραφικό Υλικό

Πενία 2