Πλούτος

Παρτιτούρες

Πλούτος (2000)

Παρτιτούρα τραγουδιών

Σημείωση Περιεχομένων: 'Εγώ τον Μιδα', 'Καρίων', 'Κι εγώ τα πλούτη θέλω μα το Δια', 'Δίκαιος', 'Έλα τρανέ μου Ασκληπιέ', 'Νέος', 'Έξοδος'
Περιγραφή: Φωτοτυπία, Α4, 86 σ.
Φωτογραφικό Υλικό

ΔΕΙΓΜΑ - Εγώ τον Μιδα
Αρχεία