Ο βυσσινόκηπος

Φωτογραφίες

Ο βυσσινόκηπος
Φωτογραφικό υλικό
. Πάντης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Στην πρώτη σειρά: Λ. Φωτοπούλου, Χ. Τσιτσάκης, Λ. Λαμπράκη, Δ. Χρονόπουλος, Α. Μάσχα, Α. Λεμπεσόπουλος