Ο βυσσινόκηπος

Φωτογραφίες

Ο βυσσινόκηπος
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2000
. Πάντης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Α. Μάσχα, Χ. Τσιτσάκης, Λ. Φωτοπούλου

Γ. Χαρίσης, Λ. Λαμπράκη, Λ. Τεκτονίδης, Κ. Λούρη

Λ. Φωτοπούλου, Αργ. Ξάφης