Ο βυσσινόκηπος

Φωτογραφίες

Ο βυσσινόκηπος
Παράσταση
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 23/02/2000
. Μποζίκης, Βασίλης - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφηση έγινε για το Ταμπλώ της παράστασης
Φωτογραφικό Υλικό

Λ. Λαμπράκη

Δ. Ναζίρης, Λ. Φωτοπούλου

Λ. Λαμπράκη, Δ. Κολοβός

Λ. Τεκτονίδης, Κ. Λούρη

Χ. Τσιτσάκης

Δ. Κούρτη, Κ. Λούρη

Αργ. Ξάφης, Δ. Κούρτη

Αργ. Ξάφης, Δ. Κούρτη

Λ. Φωτοπούλου, Αργ. Ξάφης

Δ. Κούρτη, Δ. Ναζίρης, Κ. Λούρη

Χ. Τσιτσάκης, Λ. Φωτοπούλου

Α. Λεμπεσόπουλος, Δ. Ναζίρης

Χ. Τσιτσάκης, Χρ. Σουγάρης, Λ. Φωτοπούλου, Δ. Ναζίρης

Δ. Κούρτη, Λ. Φωτοπούλου