Ο βυσσινόκηπος

Φωτογραφίες

Ο βυσσινόκηπος
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, Φεβρουάριος 2000
. Πάντης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κ. Λούρη, Δ. Κούρτη

Χ. Τσιτσάκης, Δ. Ναζίρης

Λ. Τεκτονίδης, Κ. Λούρη

Λ. Λαμπράκη, Δ. Κολοβός

Α. Λεμπεσόπουλος, Α. Μάσχα

Λ. Φωτοπούλου, Χ. Τσιτσάκης

Α. Λεμπεσόπουλος, Λ. Φωτοπούλου