Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές

Φωτογραφίες

Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές
Γενικές δοκιμές
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Θέατρο, 30/1/2020
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Νατάσα Δαλιάκα

Κώστας Σαντάς, Νατάσσα Δαλιάκα

Κώστας Σαντάς, Νατάσσα Δαλιάκα

Κώστας Σαντάς

Νατάσσα Δαλιάκα, Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής, Νατάσσα Δαλιάκα

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής, Νατάσσα Δαλιάκα, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Νατάσσα Δαλιάκα, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Κώστας Σαντάς, Νατάσσα Δαλιάκα

Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Νατάσσα Δαλιάκα

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Χρίστος Νταρακτσής, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Χρίστος Νταρακτσής, Νατάσσα Δαλιάκα

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Νατάσσα Δαλιάκα, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κώστας Σαντάς

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Νατάσσα Δαλιάκα

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Χρίστος Νταρακτσής, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Νατάσα Δαλιάκα

Κώστας Σαντάς

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς, Νατάσσα Δαλιάκα

Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα

Ελένη Γιαννούση, Κώστας Σαντάς

Νατάσσα Δαλιάκα, Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Χρίστος Νταρακτσής, Κώστας Σαντάς, Νατάσσα Δαλιάκα

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Νατάσσα Δαλιάκα

Χρίστος Νταρακτσής, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Κώστας Σαντάς

Ελένη Γιαννούση, Κώστας Σαντάς, Χρίστος Νταρακτσής

Κώστας Σαντάς