Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές

Φωτογραφίες

Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 20/12/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφιση έγινε στα City Lockers
Φωτογραφικό Υλικό

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Χρίστος Νταρακτσής, Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Ελένη Γιαννούση

Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Χρίστος Νταρακτσής, Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Ελένη Γιαννούση

Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Νατάσσα Δαλιάκα. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς, Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση, Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Νατάσσα Δαλιάκα, Χρίστος Νταρακτσής

Κώστας Σαντάς


Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα. Χρίστος Νταρακτσής, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα. Χρίστος Νταρακτσής, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κώστας Σαντάς, Νατάσσα Δαλιάκα, Κωνσταντίνος ΧατζησάββαςΝατάσσα Δαλιάκα. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Χρίστος Νταρακτσής, Νατάσσα Δαλιάκα, Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κώστας Σαντάς


Νατάσσα Δαλιάκα. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς


Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση

Νατάσσα Δαλιάκα

Νατάσσα Δαλιάκα

Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής

Χρίστος Νταρακτσής

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας ΣαντάςΚώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Νατάσσα Δαλιάκα, Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα, Κώστας Σαντάς, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα, Κώστας Σαντάς, Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα, Κώστας Σαντάς, Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Νατάσσα Δαλιάκα, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κώστας Σαντάς, Νατάσσα Δαλιάκα, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κώατας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Κώατας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Χρίστος Νταρακτσής, Κώατας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Κώατας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση
Νατάσσα Δαλιάκα. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Νατάσσα Δαλιάκα. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Νατάσσα Δαλιάκα. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κώστας Σαντάς

Ελένη Γιαννούση, Κώστας Σαντάς

Νατάσσα Δαλιάκα. Κώστας Σαντάς

Χρίστος Νταρακτσής, Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς