Αφιέρωμα στο Νίκο Μπακόλα

Φωτογραφίες

Αφιέρωμα στο Νίκο Μπακόλα
Εκδήλωση
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 17/11/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας

Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας

Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστα

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας

Χριστόφορος Μπακόλας

Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου

Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας

Γιώργος Φράγκογλου, Σοφία Νικολαϊδου, Δημήτρης Βάγιας, Παναγιώτης Πίστας, Χριστόφορος Μπακόλας


Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Βασίλης Σπυρόπουλος

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Βασίλης Σπυρόπουλος

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Βασίλης Σπυρόπουλος

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Βασίλης Σπυρόπουλος

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Βασίλης Σπυρόπουλος

Χρίστος Στυλιανού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Βασίλης Σπυρόπουλος

Κοινό

Κοινό