Απολογία

Κείμενα

Απολογία
Κείμενο
Δράμα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο χωρίς σημειώσεις.

'Απολογία κατά την δίκην του Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούντα εκφωνηθείσα τη 24η Σεπτεμβρίου του 1832 εις το εν Ναύπλιω εγκληματικόν δικαστήριον'.
. Τερτσέτης, Γιώργος - Συγγραφέας
Αθήνα, 1835
Εκδόσεις: Αγγελίδη Αφοί (τυπογραφείο)
Αριθμός Σελίδων: σ.21
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο