Απολογία

Κείμενα

Απολογία
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Δράμα
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΕΜΣ κεντρική σκηνή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Φωτιστικές και ηχητικές ατάκες. Είσοδος - έξοδος ηθοποιών.

ΕΝΘΕΤΑ: Γενική οργάνωση του χώρου της παράστασης. Λίστα από μνήμες της κονσόλας για το φωτισμό της παράστασης.

'Απολογία κατά την δίκην του Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούντα εκφωνηθείσα τη 24η Σεπτεμβρίου του 1832 εις το εν Ναύπλιω εγκληματικόν δικαστήριον'.
. Τερτσέτης, Γιώργος - Συγγραφέας
Αθήνα, 1835
Εκδόσεις: Αγγελίδη Αφοί (τυπογραφείο)
Αριθμός Σελίδων: σ.21