Στη Γη της Ελευθερίας

Φωτογραφίες

Στη Γη της Ελευθερίας
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 31/10/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: 63ο Δημοτικό Σχολείο
Φωτογραφικό Υλικό

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης

Γιώργος Σοφικίτης

Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου
Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου


Ανδρέας ΛαμπρόπουλοςΗλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Γιώργος Σοφικίτης

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Γιώργος Σοφικίτης

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου


Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα ΓωνιάδουΗλέκτρα Γωνιάδου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Γιώργος Σοφικίτης

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Γιώργος Σοφικίτης

Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Γιώργος Σοφικίτης

Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου


Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου