Μονοπάτι στη Θάλασσα

Φωτογραφίες

Μονοπάτι στη Θάλασσα
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 20/11/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Πολυχώρος Πολιτισμού της πρώην Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων Χαμιδιέ Ισλαχανέ
Φωτογραφικό Υλικό

Στέργιος Τζαφέρης, Θοδωρής Πολυζώνης, Αίγλη Κατσίκη

Κοινό

Στέργιος Τζαφέρης, Θοδωρής Πολυζώνης, Αίγλη Κατσίκη


Κοινό

Αίγλη Κατσίκη, Θοδωρής Πολυζώνης

Θοδωρής Πολυζώνης

Αίγλη Κατσίκη

Στέργιος Τζαφέρης, Θοδωρής Πολυζώνης

Αίγλη Κατσίκη

Αίγλη Κατσίκη, Στέργιος Τζαφέρης

Αίγλη Κατσίκη, Στέργιος Τζαφέρης

Θοδωρής Πολυζώνης

Αίγλη Κατσίκη

Στέργιος Τζαφέρης


Θοδωρής Πολυζώνης

Κοινό

Κοινό

Στέργιος Τζαφέρης, Θοδωρής Πολυζώνης

Υπόκλιση

Υπόκλιση