Μονοπάτι στη Θάλασσα

Αφίσες

Μονοπάτι στη Θάλασσα
Αντώνης Σουρούνης, Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ από 15 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
Εκδότης: Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ Πρώην Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων Χαμιδιέ
Φωτογραφικό Υλικό