Με το βλέμμα του άλλου

Φωτογραφίες

Με το βλέμμα του άλλου
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 7/11/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων
Φωτογραφικό Υλικό

Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν


Ζωή Κουσάνα, Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Φιλία Κανελλοπούλου

Έλλη Κατωδρύτου

Έλλη Κατωδρύτου

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα, Φιλία Κανελλοπούλου

Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα

Ζωή Κουσάνα, Φιλία Κανελλοπούλου

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα, Φιλία Κανελλοπούλου

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα


Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα, Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν


Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα

Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα, Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα

Φιλία Κανελλοπούλου