Το ασχημόπαπο

Φωτογραφίες

Το ασχημόπαπο
Εκδήλωση
Βασιλικό Θέατρο, 27/12/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Φωτογραφικό Υλικό

Κοινό

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής, Λευτέρης Αγγελάκης

Κοινό

Κοινό

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Λευτέρης Αγγελάκης