3η Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών ΝΑ Ευρώπης

Φωτογραφίες

3η Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών ΝΑ Ευρώπης: «Αντιγόνη – 2000 χρόνια αργότερα» (Antigone – 2000 years later)
Παράσταση
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 12/9/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό