3η Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών ΝΑ Ευρώπης

Φωτογραφίες

3η Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών ΝΑ Ευρώπης: The Wound Philoctetes - Post Truth Le(sv)mnos
Γενικές δοκιμές
Βουλγαρία
Σημείωση: Sfumato Theatre Laboratory
Φωτογραφικό Υλικό