3η Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών ΝΑ Ευρώπης

Δημοσιεύματα Τύπου

3η Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών ΝΑ Ευρώπης: Ένα φαντασιακό συμπόσιο
Πώς ένας Αλγόριθμος «ταρακούνησε» το Θέατρο της Θεσσαλονίκης για τρεις μέρες
Parallaxi, 19/9/2019

Parallaxi

Για κάθε απλή πρωτογενή ανθρώπινη επικοινωνία προϋποτίθενται τρεις βασικοί συντελεστές: Ένας πομπός, ένας δέκτης και το μήνυμα. Πρόκειται για τρία «συστατικά» εκ των ων ουκ άνευ, απλούστατα, που δεν χρειάζεται να διδαχτεί κανείς για να τα αντιληφθεί.
Κι όμως, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, η μία μελέτη μετά την άλλη μας καθιστά σαφές πως η επικοινωνία σήμερα εκλείπει ή έστω συντελείται σε βαθμό αναμφίβολα μη ικανοποιητικό. Ειδικά στα ζητήματα τα σχετικά με την κοινωνική μας συνύπαρξη και τον τρόπο που μπορεί να δομηθεί και να λειτουργήσει μία κοινωνία, η επικοινωνία αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, ώστε πολλοί στοχαστές έχουν αναφερθεί σε μια σοβαρή κρίση της κοινωνικής φαντασίας σήμερα.

. Παϊσανίδη, Στέλλα - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αρχεία