Παραμύθι για δύο

Φωτογραφίες

Παραμύθι για δύο
Δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Αίθουσα δοκιμών, 12/11/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό