Ο μεγαλοπρεπής κερατάς

Φωτογραφίες

Ο μεγαλοπρεπής κερατάς
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 16/01/2020
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Έφη Δρόσου, Ευσταθία Λαγιόκαπα


Ευσταθία Λαγιόκαπα, Θανάσης Ραφτόπουλος, Έφη Δρόσου


Ευσταθία Λαγιόκαπα

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Έφη Δρόσου


Ευσταθία Λαγιόκαπα, Έφη Δρόσου, Δημήτρης Σιακάρας

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας


Έφη Δρόσου

Γιώργος Στάμος

Έφη Δρόσου, Γιώργος Στάμος, Ευσταθία Λαγιόκαπα

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Γιώργος Στάμος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος


Θανάσης Ραφτόπουλος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Γιώργος Δημητριάδης, Γιώργος Στάμος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Γιώργος Στάμος

Γιώργος Στάμος, Γιώργος Δημητριάδης, Ευσταθία Λαγιόκαπα


Γιώργος Στάμος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Γιώργος Στάμος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Γιώργος Στάμος


Ευσταθία Λαγιόκαπα

Γιώργος Στάμος, Ευσταθία Λαγιόκαπα

Γιώργος Στάμος, Ευσταθία Λαγιόκαπα

Χρήστος Διαμαντούδης, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Γιώργος Στάμος

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Γιώργος Στάμος


Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ευσταθία ΛαγιόκαπαΕυσταθία Λαγιόκαπα, Γιώργος Στάμος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Γιώργος Στάμος

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Γιώργος Στάμος

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Γιώργος Στάμος, Γιώργος Δημητριάδης

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Γιώργος Στάμος, Έφη Δρόσου


Γιώργος Στάμος
Νίκος ΟρτετζάτοςΓιώργος Στάμος, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Έφη Δρόσου
Δημήτρης Σιακάρας, Γιώργος Στάμος, Νίκος Ορτετζάτος, Γιώργος Δημητριάδης

Δημήτρης Σιακάρας, Γιώργος Στάμος, Νίκος Ορτετζάτος, Γιώργος Δημητριάδης

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος


Νικόλας Μαραγκόπουλος, Γιώργος Στάμος, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Νίκος Ορτετζάτος, Χρήστος Διαμαντούδης, Γιώργος Δημητριάδης, Δημήτρης Σιακάρας

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Δημήτρης Σιακάρας, Νίκος Ορτετζάτος, Γιώργος Στάμος, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Χρήστος Διαμαντούδης,

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Γιώργος Στάμος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Έφη Δρόσου

Ευσταθία Λαγιόκαπα

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Έφη Δρόσου