Ο μεγαλοπρεπής κερατάς

Φωτογραφίες

Ο μεγαλοπρεπής κερατάς
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο - Υποσκήνιο, 29/10/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό