Εδώ ουρανός

Φωτογραφίες

Εδώ ουρανός
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο – Φουαγιέ, 24/1/2020
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Σίμος Κακάλας


Σίμος Κακάλας
Στεφανία Ζώρα, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Γιώργος Κολοβός

Στεφανία Ζώρα, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Γιώργος Κολοβός

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Στεφανία Ζώρα, Γιώργος Κολοβός

Στεφανία Ζώρα, Γιώργος Κολοβός

Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα, Γιώργος Κολοβός


Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Στεφανία Ζώρα, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Γιώργος Κολοβός

Γιάννης Τσεμπερλίδης

Γιώργος Κολοβός

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιάννης Τσεμπερλίδης

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Στεφανία Ζώρα, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Γιώργος Κολοβός

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Στεφανία Ζώρα

Γιώργος Κολοβός, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Στεφανία Ζώρα, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Γιώργος Κολοβός, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιώργος Κολοβός, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Σίμος Κακάλας, Στεφανία Ζώρα, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιώργος Κολοβός, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιώργος Κολοβός, Σίμος Κακάλας, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Στεφανία Ζώρα