Μια γιορτή στου Αλ-Νουρί

Φωτογραφίες

Μια γιορτή στου Αλ-Νουρί
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Πάρκο Λευκού Πύργου, 21/12/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Γεωργία Κυριαζή, Κωστής Ραμπαβίλας, Θάνος Φερετζέλης

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Γεωργία Κυριαζή, Κωστής Ραμπαβίλας, Θάνος Φερετζέλης

Θάνος Φερετζέλης, Κωστής Ραμπαβίλας, Γιάννης Βαρβαρέσος, Γεωργία Κυριαζή, Φανή Ξενουδάκη, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Κωστής Ραμπαβίλας, Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Γεωργία Κυριαζή

Κωστής Ραμπαβίλας, Φανή Ξενουδάκη, Γιάννης Βαρβαρέσος, Γεωργία Κυριαζή


Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γεωργία Κυριαζή, Γιάννης Βαρβαρέσος, Βασίλης Κουκαλάνι, Φανή Ξενουδάκη, Θάνος Φερετζέλης, Κωστής Ραμπαβίλας

Γεωργία Κυριαζή

Γιάννης Βαρβαρέσος, Κωστής Ραμπαβίλας, Γεωργία Κυριαζή, Φανή Ξενουδάκη

Γιάννης Βαρβαρέσος, Κωστής Ραμπαβίλας, Γεωργία Κυριαζή, Φανή Ξενουδάκη

Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Γεωργία Κυριαζή, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Θάνος Φερετζέλης, Κωστής Ραμπαβίλας

Γεωργία Κυριαζή, Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη

Θάνος Φερετζέλης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γεωργία Κυριαζή, Φανή Ξενουδάκη, Κωστής Ραμπαβίλας, Γιάννης Βαρβαρέσος, Θάνος Φερετζέλης

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γεωργία Κυριαζή, Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Κωστής Ραμπαβίλας, Θάνος Φερετζέλης

Θάνος Φερετζέλης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γεωργία Κυριαζή, Γιάννης Βαρβαρέσος, Κωστής Ραμπαβίλας, Φανή Ξενουδάκη

Φανή Ξενουδάκη

Θάνος Φερετζέλης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γεωργία Κυριαζή, Γιάννης Βαρβαρέσος, Κωστής Ραμπαβίλας, Φανή Ξενουδάκη

Φανή Ξενουδάκη, Γιάννης Βαρβαρέσος, Γεωργία Κυριαζή

Φανή Ξενουδάκη, Γιάννης Βαρβαρέσος, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Κωστής Ραμπαβίλας, Θάνος Φερετζέλης, Γεωργία Κυριαζή

Φανή Ξενουδάκη, Κωστής Ραμπαβίλας, Γεωργία Κυριαζή

Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Κωστής Ραμπαβίλας, Γεωργία Κυριαζή

Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Κωστής Ραμπαβίλας, Γεωργία Κυριαζή

Φανή Ξενουδάκη, Γεωργία Κυριαζή

Γιάννης Βαρβαρέσος, Φανή Ξενουδάκη, Γεωργία Κυριαζή, Κωστής Ραμπαβίλας

Φανή Ξενουδάκη

Φανή Ξενουδάκη

Φανή Ξενουδάκη

Γεωργία Κυριαζή

Θάνος Φερετζέλης

Κωστής Ραμπαβίλας

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γιάννης Βαρβαρέσος

Γιάννης Βαρβαρέσος, Γεωργία Κυριαζή, Κωστής Ραμπαβίλας, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Φανή Ξενουδάκη, Θάνος Φερετζέλης

Γεωργία Κυριαζή, Γιάννης Βαρβαρέσος, Κωστής Ραμπαβίλας, Φανή ΞενουδάκηΘάνος Φερετζέλης, Βασίλης Κουκαλάνι, Γρηγόρης Παπαδόπουλος