Μια γιορτή στου Αλ-Νουρί

Φωτογραφίες

Μια γιορτή στου Αλ-Νουρί
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο - Υποσκήνιο, 7/12/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό