Μόλλυ Σουήνυ

Φωτογραφίες

Μόλλυ Σουήνυ
Δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 15/10/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιώργος Κολοβός

Βασίλης Χατζηδημητράκης

Βασίλης Χατζηδημητράκης

Γιώργος Κολοβός, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Βασίλης Χατζηδημητράκης

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου


Βασίλης Χατζηδημητράκης


Βασίλης Χατζηδημητράκης


Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Γιώργος Κολοβός