Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Φωτογραφίες

Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;
Ταμπλώ
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 17/01/2020
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου


Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου


Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ ΒλάχουΧρύσα Τουμανίδου

Χρύσα Τουμανίδου