Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Φωτογραφίες

Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 10/12/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Παραλία Αρετσούς
Φωτογραφικό Υλικό

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου


Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου


Χρύσα Τουμανίδου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου

Χρύσα Τουμανίδου, Μομώ Βλάχου