Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Φωτογραφίες

Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο - Υποσκήνιο, 12/11/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό