2019: Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά

Φωτογραφίες

2019: Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά
Γενική συλλογή
Βασιλικό Θέατρο, 6/9/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό