Τρεις αδελφές

Φωτογραφίες

Τρεις αδελφές
Εκδήλωση
, 25/11/2019
Φωτογραφικό ΥλικόΜάρκος Γέττος, Λένα Νάτση, Χρίστος Νταρακτσής

Μάρκος Γέττος, Λένα Νάτση

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Σαμψών Φύτρος, Μάρκος Γέττος

Σαμψών Φύτρος

Μάρκος Γέττος

Λένα Νάτση