Τρεις αδελφές

Φωτογραφίες

Τρεις αδελφές
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 7/11/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χριστίνα Χριστοδούλου, Ματία Καραμήτρη

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Μανώλης Μαυροματάκης


Αλέξανδρος Κουκιάς, Σαμψών Φύτρος, Μανώλης Μαυροματάκης

Λένα Νάτση, Χριστίνα Χριστοδούλου

Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Νάτση

Σαμψών Φύτρος, Αλέξανδρος Κουκιάς

Μαρία Καραμήτρη, Γιώργος Σφυρίδης

Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λέντα Νάτση, Χριστίνα Χριστοδούλου

Μαρία Καραμήτρη, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Μανώλης Μαυροματάκης

Λένα Νάτση, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Χριστίνα Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Ιφιγένεια Καραμήτρου

Μανώλης Μαυροματάκης, Σαμψών Φύτρος, Αλέξανδρος Κουκιάς

Λένα Νάτση, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Χριστίνα Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Αλέξανδρος Κουκιάς, Λένα Νάτση

Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Νάτση, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Απόστολος Πελεκάνος, Αλέξανδρος Κουκιάς, Σαμψών Φύτρος

Μ. Καραμήτρη, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Μαυροματαάκης, Χ. Χριστοδούλου, Χ. Μαστρογιαννίδης, Κ. Χατζησάββας, Λ. Νάτση, Ι. Καραμήτρου, Α. Κουκιάς, Α. Πελεκάνος, Σ. Φύτρος, Χ. Νταρακτσής

Μαστρογιαννίδης, Χριστοδούλου, Παπαδόπουλος, Μαυροματαάκης, Καραμήτρη, Νταρακτσής, Νάτση, Οθωναίου, Χατζησάββας, Καραμήτρου, Πελεκάνος, Κουκιάς, Φύτρος, Γέττος


Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ιφιγένεια Καραμήτρου

Αλέξανδρος Κουκιάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Κουκιάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Χρίστος Νταρακτσής

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ιφιγένεια Καραμήτρου

Μ. Καραμήτρη, Μ. Μαυροματάκης, Λ. Νάτση, Σ. Φύτρος, Μ. Γέττος, Α. Κουκιάς, Κ. Οθωναίου, Χ. Μαστρογιαννίδης

Αλέξανδρος Κουκιάς, Χρίστος Νταρακτσής, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Μάρκος Γέττος

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Λένα Νάτση, Ιφιγένεις Καραμήτρου, Μάρκος Γέττος, Μανώλης Μαυροματάκης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης


Χ. Νταρακτσής, Κ. Χατζησάββας, Ι. Καραμήτρου, Σ. Φύτρος, Χ. Μαστρογιαννίδης, Α. Κουκιάς, Μ. ΜαυροματάκηςΧριστίνα Χριστοδούλου, Απόστολος Πελεκάνος

Απόστολος Πελεκάνος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης


Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Μάρκος Γέττος, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Μανώλης Μαυροματάκης

Μανώλης Μαυροματάκης

Απόστολος Πελεκάνος

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Χριστίνα Χριστοδούλου

Μανώλης Μαυροματάκης