Τρεις αδελφές

Φωτογραφίες

Τρεις αδελφές
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 26/9/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφιση έγινε στο αγρόκτημα του ΑΠΘ
Φωτογραφικό Υλικό