Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία

Φωτογραφίες

Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία
Ταμπλώ
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 11/7/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σοφία Καλεμκερίδου, Βασίλης Ντάρμας

Σοφία Καλεμκερίδου, Βασίλης Ντάρμας

Βασίλης Ντάρμας


Θάνος Φερετζέλης, Μαρία Μπαγανά

Σοφία Καλεμκερίδου, Φωτεινή Τιμόθεου, Γωγώ Παπαϊωάννου, Θάνος Φερετζέλης, Βασίλης Ντάρμας, Μαρία Μπαγανά, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Κώστας Σαντάς

Βασίλης Ντάρμας

Γωγώ Παπαϊωάννου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Βασίλης Ντάρμας, Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Φωτεινή Τιμόθεου

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Βασίλης Ντάρμας, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Βασίλης Ντάρμας

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Βασίλης Ντάρμας, Μαρία Μπαγανά

Φωτεινή Τιμόθεου, Μαρία Μπαγανά, Γρηγόρης Παπαδόπουλος


Σοφία Καλεμκερίδου, Γεωργία Κυριαζή

Σοφία Καλεμκερίδου

Βασίλης Ντάρμας, Γιώργος Παπαστυλιανός

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Μαρία Μπαγανά