5ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

5ο Φεστιβάλ Δάσους: Requiem a choreographed portrait
Πρεμιέρα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 26/9/2019
Φωτογραφικό Υλικό

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus

©_Nemesys_Morpheus