5ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

5ο Φεστιβάλ Δάσους: «Πέρσες- Σύροι»
Φωτογραφικό υλικό
Σημείωση: Θεατρική Ομάδα «Γιατρών του Κόσμου»
Φωτογραφικό Υλικό