Προς την Ελευθερία

Φωτογραφίες

Προς την Ελευθερία
Παράσταση
Σχολικές Αίθουσες, 16/4/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου


Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος


Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ανδρέας Λαμπρόπουλος


Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου


Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου


Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Γιώργος Σοφικίτης

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Γιώργος Σοφικίτης

Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Γιώργος Σοφικίτης, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου

Ηλέκτρα Γωνιάδου
Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Σοφικίτης

Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Γιώργος Σοφικίτης

Γιώργος Σοφικίτης, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Γιώργος Σοφικίτης


Γιώργος Σοφικίτης